Política de privacitat

El nostre objectiu, és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privadesa és important per a nosaltres.
Mitjançant la lectura de la present Política de Privadesa, l'usuari queda informat sobre la forma en què THALASSA SPORT MARITIM S.L. recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del lloc web - /es/thalassa-sport (d'ara endavant, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a THALASSA SPORT MARITIM S.L. per altres mitjans.
L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a THALASSA SPORT MARITIM S.L..
En emplenar qualsevol formulari i fer clic en la casella "Accepto condicions", l'usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privadesa i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals, conforme a les finalitats informades i serveis que presta THALASSA SPORT MARITIM S.L..


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
•Identitat: THALASSA SPORT MARITIM S.L. -Adreça postal: B17461211
•Dirección postal: CARRER DE JACINTO BENAVENTE, 9, 17480 ROSES ( GIRONA)
•Telèfon: 972253163
•Correu electrònic: reserves@thalassasport.com

 

Tractament de DADES recaptats mitjançant la WEB

A THALASSA SPORT MARITIM S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Consentiment de l'interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Les dades personals que tractem en THALASSA SPORT MARITIM S.L. procedeixen del propi interessat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

Tractament de DADES per SELECCIÓ del PERSONAL

En THALASSA SPORT MARITIM S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar els processos de selecció de personal.

Es conservaran durant dos anys, a excepció que l'interessat retiri el seu consentiment abans del termini màxim de conservació.

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
•  Consentiment de l'interessat: Participar en els processos de selecció de personal.

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Les dades personals que tractem en THALASSA SPORT MARITIM S.L.  procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
•  Dades identificatives
•  Adreces postals i electròniques
No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).
 

Tractament de DADES de CLIENTS

En THALASSA SPORT MARITIM S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

• Execució d'un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.

• Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Les dades personals que tractem en THALASSA SPORT MARITIM S.L. procedeixen de: El propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.
• Informació comercial.
 

Tractament de dades per-MÀRQUETING-PUBLICITAT

En THALASSA SPORT MARITIM S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l'enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis mitjançant mitjans electrònics (e-mail, WhatsApp, SMS...).

Les dades es conservaran des que l'usuari presta el seu consentiment fins que retira aquest consentiment.

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
•  Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials.

Les dades es comunicaran als següents destinataris:
•  Plataformes d'enviament de publicitat mitjançant mitjans electrònics, amb la finalitat de realitzar l'enviament amb garanties i obtenir dades estadístiques.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Les dades personals que tractem en THALASSA SPORT MARITIM S.L. procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
• Adreces postals i electròniques
• Informació comercial
No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).
 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en THALASSA SPORT MARITIM S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, THALASSA SPORT MARITIM S.L. deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.